Silnější role praktických lékařů!

Kvalitní a efektivní fungování celého zdravotnického systému se neobejde bez skvěle fungující primární péče. Praktický lékař je většinou první kontakt pacienta se zdravotnickým systémem a právě na něm leží odpovědnost, aby pacient po systému nebloumal, nebloudil a neztrácel se. V medicíně, která se díky obrovskému vědnímu pokroku stále více specializuje, je praktický lékař tím, kdo se na jednotlivé obtíže, diagnózy, terapie i výsledky vyšetření dívá komplexně a řeší situaci pacienta jako celek. V covidové době vidíme, jak důležitá je role praktika při očkování, testování, ale i celé té administrativě karantén, neschopenek a žádanek. K tomu, aby praktici svou klíčovou úlohu mohli dobře vykonávat, potřebují odpovídající kompetence (např. méně preskripčních omezení), podmínky (ekonomické, omezování byrokracie, e-health atp.) a vstřícný přístup státu. I přes opakované sliby a memoranda, se jim toho bohužel stále nedostává. To musíme změnit!

#Zdraví25

You may also like

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *